English

Adres:

"METALKO" sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

 

e-mail: metalko.info@metalko.com.pl
 
NIP 554-023-19-35
REGON 090054359

 

Kontakt:

Zarząd Sekretariat

Tel +48 504-241-558

Fax +48 (52) 361 05 38

 

Centrala:

Tel/Fax: +48 52 516-31-00


Zakład Budowy Aparatury

Tel +48 504-241-801

Fax +48 (52) 374 75 32
Zakład Antykorozyjny
Tel +48 512-628-114

Fax +48 (52) 374 76 36
Zakład Maszyn Wirowych
Tel +48 512-628-103

Fax +48 (52) 374 84 60
Marketing
Tel +48 601-629-377

Ośrodek Szkolenia Spawaczy

Tel +48 504-241-764,     

+48 603-974-859
Fax +48 (52) 374 7387

  Kujawsko-Pomorskie Centrum

   Szkoleń i Certyfikacji

Tel. +48 504 241 764

        +48(52)374 80 73

      +48 784 075 860

   Fax.+48(52) 3747387

 

www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl

Certyfikaty

drukuj
Certfikat ASME
Licencja na wytwarzanie zbiorników ciśnieniowych na obszar Chińskiej Republiki Ludowej
Certyfikat Krajowej Rady Inspektorów Kotłów i Zbiorników Ciśnieniowych wg ASME znak U

 

METALKO sp. z o.o. wdrożyło i stosuje system zarządzania jakością

wg ISO 9001:2015 w zakresie:

Projektowanie, wytwarzanie i sprzedaż zbiorników ciśnieniowych, konstrukcji spawanych i rurociągów.

Przeglądy, naprawy i konserwacje maszyn i innych urządzeń technicznych (pompy, sprężarki, urządzenia dźwigowe i dźwignicowe, instalacje technologiczne).

Usługi w zakresie wykonywania powłok przeciwkorozyjnych i chemoodpornych aparatury i konstrukcji przemysłowych

certyfikat - wersja polska PL
certyfikat - wersja angielska GB
certyfikat - wersja niemiecka DE

 

METALKO sp. z o.o. wdrożyło i stosuje system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 w zakresie:

 

Projektowanie, wytwarzanie i sprzedaż zbiorników ciśnieniowych,

konstrukcji spawanych i rurociągów.

Przeglądy, naprawy i konserwacje maszyn, i innych urządzeń technicznych (pompy, sprężarki, urządzenia dźwigowe i dźwignicowe,.instalacje

technologiczne).

Usługi! w zakresie wykonywania powłok przeciwkorozyjnych i chemoodpornych aparatury i konstrukcji przemysłowych.

 

certyfikat - wersja polska PL

certyfikat - wersja angielska GB

certyfikat - wersja niemiecka DE

METALKO sp. z o.o. wdrożyło i stosuje System Zapewnienia Jakości wg Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/EU Załącznik III, Moduł H1

w następującym obszarze obowiązywania:

Projektowanie, wytwarzanie, badania i odbiory końcowe zbiorników ciśnieniowych oraz rurociągów

Wytwórca jest uprawniony do oznaczania urządzeń cisnieniowych wytwarzanych w ramach zakresu obowiązywania Systemu Zapewnienia Jakości znakiem identyfikacyjnym:

CE0036

PL

GB

DE

METALKO sp. z o.o.

spełnia pełne wymagania jakości dotyczące spawania wg

EN ISO 3834-2

PL

GB

DE

METALKO sp. z o.o. zostało poddane weryfikacji wg

AD 2000 Merkblatt HP 0/HP 100R, TRD 201

oraz DIN EN ISO 3834-2.

Tym samym udowodniło, że spełnia wymagania spawalnicze do produkcji urządzeń ciśnieniowych na zgodność z

Dyrektywą Urządzeń Ciśnieniowych 97/23/WE

PL

GB

DE

 

METALKO sp. z o.o. zostało poddane weryfikacji w połączeniu z modułem G wg Dyrektywy 97/23/EC

Niniejszym zaświadcza się, że Wytwórca spełnia postawione wymagania jakościowe dla produkcji spawalniczej oraz posiada doświadczenie w produkcji jednostkowej według Dyrektywy 97/23/EG. Po przeprowadzonej ocenie zgodności zgodnie z modułem G przez Jednostkę Notyfikowaną Wytwórca jest uprawniony do oznaczania urządzeń ciśnienio­wych wymienionych w zakresie obowiązywania niżej przedstawionym znakiem:

CE0036

PL

GB

DE

 

METALKO sp. z o.o. spełnia wymagania jakościowe do właściwego przenoszenia oznaczeń materiałowych. Firma posiada wymagane procedury oraz odpowiednie urządzenia a także dysponuje wykwalifikowanym personelem do przenoszenia oznaczeń materialowych

Podstawa badania: Dyrektywa 97/23/WE, Zał. I, Rozdział 3.1.5.

EN 764-5, Pkt. 6.2.2, AD 2000 HP0, Pkt.4

   PL

GB

DE

UDT Decyzja UC-03-11-E/7-15 wytwarzanie elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

 

 

decyzja uprawniającaPL

UDT - Decyzja UC-03-11-W/10-15 wytwarzanie zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałówdo materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujacych lub żrących.

decyzja uprawniająca

PL

decyzja uprawniająca

PL

UDT - Decyzja UC-03-11-N/10-15 naprawa zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, kotłów z organicznymi nośnikami ciepła, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych.

decyzja uprawniającaPL

UDT - Decyzja UC-03-11-P/9-15 modernizacja zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, kotłów z organicznymi nośnikami ciepła, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych.

decyzja uprawniającaPL

Ośrodek Szkolenia Spawaczy. Poświadczenia UDT-CERT dotyczące prowadzenia szkoleń i egzaminowania.

atest

PL
poświadczenie oceny o egzaminowaniu spawaczy

PL

TDT - Decyzja TDT-W/M/N-74/09 modernizacja, naprawa i wytwarzanie cystern kolejowych i drogowych, kontenerów cystern, DPPL metalowych do przewozu materiałów niebezpiecznych. Modernizacja i naprawa cystern ciśnieniowych - zbiorników wraz z wyposażeniem trwale połączonych z podwoziem drogowym i kolejowym. Naprawa cisnieniowych zbiorników sprężonego powietrza. Wykładanie i naprawa wewnętrznych , gumowych i ebonitowych wykładzin chemoodpornych zbiornikóww przeznaczzonych do przewozu materiałów niebezpiecznych. Nakładanie i naprawa wewnetrznych chemoodpornych , ochronnych powłok malarskich termo - i chemoodpornych

PL

 

UDT - Świadectwo podwykonawcy UDT w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych

 

  PL

 

UDT - Świadectwo uznania laboratorium

 

  PL

ATEST Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach dla Ośrodka Szkolenia Spawaczy przy METALKO do szkolenia i egzaminowania spawaczy w oparciu o Wytyczne nr W-14/IS-17

  PL

UDT - zawiadomienie o wpisie do rejestru jednostek prowadzących szkolenia - na podstawie art.27 ust.8, w związku z art.23 ust.1 Ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015r., poz.881)

  PL

Licencja nr 26 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach do egzaminowania
spawaczy po kursach spawania blach i rur oraz okresowej weryfikacji
spawaczy. Licencja dotyczy przeprowadzania egzaminów i uprawniania spawaczy wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa W-14/IS-17 oraz zgodnie z serią norm PN-EN ISO 9606 oraz Dyrektywą 97/23/EWG z 29.05.1997 dotyczącą urządzeń ciśnieniowych

  PL

Licencja dla Kujawsko - Pomorskiego Centrum Szkoleń i Certyfikacji w
zakresie szkoleń personelu z dziedziny techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła do działania pod egidą Krajowego Forum Chłodnictwa

  PL

aktualizacja strony: 30.10.2018r
©Metalko sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone
design & code - 01studio.eu