English

Adres:

"METALKO" sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

 

e-mail: metalko.info@metalko.com.pl
 
NIP 554-023-19-35
REGON 090054359

 

Kontakt:

Zarząd Sekretariat

Tel +48 504-241-558

Fax +48 (52) 361 05 38

 

Centrala:

Tel/Fax: +48 52 516-31-00


Zakład Budowy Aparatury

Tel +48 504-241-801

Fax +48 (52) 374 75 32
Zakład Antykorozyjny
Tel +48 512-628-114

Fax +48 (52) 374 76 36
Zakład Maszyn Wirowych
Tel +48 512-628-103

Fax +48 (52) 374 84 60
Marketing
Tel +48 601-629-377

Ośrodek Szkolenia Spawaczy

Tel +48 504-241-764,     

+48 603-974-859
Fax +48 (52) 374 7387

  Kujawsko-Pomorskie Centrum

   Szkoleń i Certyfikacji

Tel. +48 504 241 764

        +48(52)374 80 73

      +48 784 075 860

   Fax.+48(52) 3747387

 

www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl

Ośrodek szkolenia spawaczy

drukuj

 

 

Ośrodek Szkolenia Spawaczy przy "Metalko" sp. z o.o. w Bydgoszczy prowadzi szkolenia spawaczy w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym oraz ponadpodstawowe egzaminy uprawniające, rozszerzające i sprawdzające w oparciu o normę 
EN 287-1:2004 i PN-EN 287-2 w następujących metodach: 

 • spawanie acetylenowo-tlenowe (gazowe) - 311
 • spawanie ręczne łukowe elektrodą otuloną - 111
 • spawanie ręczne łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego - TIG - 141
 • spawanie półautomatyczne elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego/aktywnego lub mieszanek z gazem aktywnym- 131/135

Kursy podstawowe i ponadpodstawowe są przeprowadzane w nastepujących grupach materiałowych:

 • stale niskowęglowe i niskostopowe (Re<= 355 MPa)
 • stale do pracy w podwyższonych temperaturach
 • stale niskostopowe (Re>355 MPa)
 • stale stopowe ferrytyczne i martenzytyczne
 • stale stopowe austenityczne
 • aluminium i jego stopy
 • nikiel

Ośrodek posiada atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Nr 114/2004 uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy na poziomie podstawowym. 

Kursy ponadpodstawowe przeprowadzane są na podstawie świadectwa uznania Nr 1/3/95, UDT do prowadzenia szkolenia i organizowania egzaminowania spawaczy zgodnie z warunkami technicznymi Doru Technicznego DT-S/94.

Przeprowadzane są również egzaminy spawaczy pod nadzorem TÜV- Rheinland. 

W Ośrodku Szkolenia Spawaczy przeprowadza się szkolenia spawaczy tworzyw termoplastycznych zgodnie z Warunkami Technicznymi Dozoru Technicznego 
WDT-ST-1/00. 
Szkoleniu podlegają spawacze i zgrzewacze tworzyw termoplastycznych w następujących metodach:

 • spawanie gorącym powietrzem, wachlarzowe (WF)
 • spawanie gorącym gazem dyszą do szybkiego spawania (WZ)
 • spawanie ekstruzyjne (WE)
 • zgrzewanie doczołowe (HS)
 • zgrzewanie polifuzyjne (HMS)

Szkolenie przeprowadzane są w następujących grupach materiałowych:

 • polipropylen
 • polietylen
 • PVDF
 • PVC

Ośrodek posiada Świadectwo Uznania Urzędu Dozoru Technicznego nr OST-03/02 do szkolenia i/lub organizowania egzaminowania spawaczy i/lub zgrzewaczy.

Ośrodek Szkolenia Spawaczy został wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.04/00099/2009.

 

 

 

 

KONTAKT

"METALKO" sp. z o.o.
Zakład Budowy Aparatury
Jan Rześny
Tel +48 (52) 374 8073, +48 603-974-859
Fax +48 (52) 374 7387
e-mail: j.rzesny@metalko.com.pl

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum

Szkoleń i Certyfikacji

Tel. +48 504 241 764

        +48(52)374 80 73

      +48 784 075 860

 Fax. +48(52) 374 73 87

WWW.szkolenia-bydgoszcz.com.pl

 

 

 

aktualizacja strony: 30.10.2018r
©Metalko sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone
design & code - 01studio.eu