English

Adres:

"METALKO" sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

 

e-mail: metalko.info@metalko.com.pl
 
NIP 554-023-19-35
REGON 090054359

 

Kontakt:

Zarząd Sekretariat

Tel +48 504-241-558

Fax +48 (52) 361 05 38

 

Centrala:

Tel/Fax: +48 52 516-31-00


Zakład Budowy Aparatury

Tel +48 504-241-801

Fax +48 (52) 374 75 32
Zakład Antykorozyjny
Tel +48 512-628-114

Fax +48 (52) 374 76 36
Zakład Maszyn Wirowych
Tel +48 512-628-103

Fax +48 (52) 374 84 60
Marketing
Tel +48 601-629-377

Ośrodek Szkolenia Spawaczy

Tel +48 504-241-764,     

+48 603-974-859
Fax +48 (52) 374 7387

  Kujawsko-Pomorskie Centrum

   Szkoleń i Certyfikacji

Tel. +48 504 241 764

        +48(52)374 80 73

      +48 784 075 860

   Fax.+48(52) 3747387

 

www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl

Produkcja aparatury i instalacji z tworzyw sztucznych

drukuj

 

Wykonujemy instalacje technologiczne i wentylacyjne oraz aparaturę chemiczną z polietylenu, polipropylenu, polichlorku winylu, PVDF, PFA i innych tworzyw termoplastycznych. Stosujemy  następujące metody spawania tworzyw termoplastycznych:

 • spawanie gorącym powietrzem
 • spawanie ekstruzyjne
 • zgrzewanie doczołowe
 • zgrzewanie polifuzyjne

Nową specjalnością Metalko jest aplikacja powłok z tworzyw fluoropolimerowych (PFA, MFA, FEP) w aparatach stalowych i z laminatów żywiczno-szklanych (TWS). Wykładziny tego typu mają najwyższą z tworzyw sztucznych odporność korozyjną, zbliżoną do teflonu (na wszystkie kwasy i ługi) i termiczną (od -190 do + 250°C).

Zakład posiada certyfikaty z przeszkolenia pracowników w zakresie aplikacji fluoropolimerowych wykładzin PFA, MFA, FEP w Szwajcarskiej Firmie SYMALIT.
W zakładzie funkcjonuje uprawniony przez UDT Ośrodek Szkolenia Spawaczy Tworzyw Sztucznych. 

Uprawnienia
Urzędu Dozoru Technicznego:

 • Do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych
   
 • Do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych
   
 • Do modernizacji i naprawy kotłów parowych, kotłów wodnych, kotłów z organicznymi nośnikami ciepła, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych

Przykłady naszych produktów:

 

 

Fragment instalacji topnika - kolumna absorpcyjna i instalacja z polipropylenu

Prefabrykacja odcinków montażowych rurociągów PVC-FRC

Pokrywy z polipropylenu do elektrolizerów chlorku sosdowego

Elementy elektrolizera HCl wykonane z polipropylenu

Montaż rurociągów z PE i PP na budowie


 

Kolumna niszczenia oparów HCl

 

 

 

KONTAKT

"METALKO" sp. z o.o.
 Zakład Antykorozyjny
Katarzyna Żyta- Dyrektor Zakładu
Tel 512-628-115; fax +48 (52) 374 76 36;
e-mail: antykorozja@metalko.com.pl, katarzyna.zyta@metalko.com.pl

 

 

 

aktualizacja strony: 30.10.2018r
©Metalko sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone
design & code - 01studio.eu