English

Adres:

"METALKO" sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

 

e-mail: metalko.info@metalko.com.pl
 
NIP 554-023-19-35
REGON 090054359

 

Kontakt:

Zarząd Sekretariat

Tel +48 504-241-558

Fax +48 (52) 361 05 38

 

Centrala:

Tel/Fax: +48 52 516-31-00


Zakład Budowy Aparatury

Tel +48 504-241-801

Fax +48 (52) 374 75 32
Zakład Antykorozyjny
Tel +48 512-628-114

Fax +48 (52) 374 76 36
Zakład Maszyn Wirowych
Tel +48 512-628-103

Fax +48 (52) 374 84 60
Marketing
Tel +48 601-629-377

Ośrodek Szkolenia Spawaczy

Tel +48 504-241-764,     

+48 603-974-859
Fax +48 (52) 374 7387

  Kujawsko-Pomorskie Centrum

   Szkoleń i Certyfikacji

Tel. +48 504 241 764

        +48(52)374 80 73

      +48 784 075 860

   Fax.+48(52) 3747387

 

www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl

Generalny Wykonawca i Generalny Realizator Inwestycji

drukuj

"Metalko" jako Generalny Realizator Inwestycji w zależności od wymagań Inwestora oferuje:

 1. Opracowanie projektów: 

  • podstawowego,

  • budowlanego,

  • wykonawczych.

 2. Uzyskanie wymaganych przepisami prawa polskiego: 

  • uzgodnień,

  • zatwierdzeń,

  • pozwolenia na budowę.

 3. Kompleksową realizacją dostaw:

  • maszyn i urządzeń, 

  • wyposażenia (wszystkich branż).

 4. Kompleksową realizację inwestycji z udziałem: 

  • własnego potencjału wytwórczego, 

  • potencjału wytwórczego podwykonawców.

 5. Przygotowanie inwestycji do rozruchu technologicznego i udział w nim.

 6. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

 7. Uzyskanie, na rzecz i w imieniu INWESTORA, pozwolenia na użytkowanie inwestycji.

 

Gwarancją prawidłowego wykonania kontraktu są m.in.:

 • wiedza i doświadczenie zdobyte podczas realizacji szeregu poważnych zadań jakie firma "Metalko" wykonywała świadcząc usługi GRI na rzecz inwestorów krajowych i zagranicznych branży chemicznej i pokrewnych,

 • doświadczona kadra inżynieryjno-techniczna,

 • poręczenia i gwarancje bankowe.

 

KONTAKT

"METALKO" sp. z o.o.
Janusz Brzuchalski
Tel +48 504-241-646; fax +48 (52) 361 05 38
e-mail: janusz.brzuchalski@metalko.com.pl

 

aktualizacja strony: 30.10.2018r
©Metalko sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone
design & code - 01studio.eu