English

Adres:

"METALKO" sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

 

e-mail: metalko.info@metalko.com.pl
 
NIP 554-023-19-35
REGON 090054359

 

Kontakt:

Zarząd Sekretariat

Tel +48 504-241-558

Fax +48 (52) 361 05 38

 

Centrala:

Tel/Fax: +48 52 516-31-00


Zakład Budowy Aparatury

Tel +48 504-241-801

Fax +48 (52) 374 75 32
Zakład Antykorozyjny
Tel +48 512-628-114

Fax +48 (52) 374 76 36
Zakład Maszyn Wirowych
Tel +48 512-628-103

Fax +48 (52) 374 84 60
Marketing
Tel +48 601-629-377

Ośrodek Szkolenia Spawaczy

Tel +48 504-241-764,     

+48 603-974-859
Fax +48 (52) 374 7387

  Kujawsko-Pomorskie Centrum

   Szkoleń i Certyfikacji

Tel. +48 504 241 764

        +48(52)374 80 73

      +48 784 075 860

   Fax.+48(52) 3747387

 

www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl

O firmie

drukuj

Jako samodzielna firma, METALKO sp. z.o.o działa od 1 czerwca 1992 roku. Spółka powstała w wyniku wydzielenia się ze struktur Zakładów Chemicznych "Organika Zachem" w Bydgoszczy oraz przejęcia wykwalifikowanej kadry pracowniczej i nowoczesnego zaplecza technologicznego. W wyniku transformacji wyodrębniły się następujące zakłady:

 • Zakład Budowy Aparatury,
 • Zakład Antykorozyjny,
 • Zakład Maszyn Wirowych.

METALKO stało się jednocześnie kontynuatorem ponad 40-letniej tradycji oraz następcą wcześniej zdobytego w branży mechanicznej doświadczenia. Od wielu lat firma gwarantuje najwyższą jakość produktów dostępnych zarówno w regularnej sprzedaży jak również na indywidualne zamówienie Klienta. Jako wykonawca wymienników ciepła oraz innych aparatów i urządzeń dokładamy wszelkich starań aby zagwarantować najlepszą klasę naszych towarów.

 


Zatrudniamy około 220 pracowników wyspecjalizowanych w różnych gałęziach przemysłu. Zakres wykonywanych prac obejmuje:

 

 • produkcję i serwis wytwarzanej aparatury procesowej chemicznej, petrochemicznej oraz innej;
 • wykonawstwo wykładzin z gumy, gumowanie aparatury ze stali austenitycznej;
 • produkcję aparatury i instalacji rurowych wykonanych z tworzyw sztucznych;
 • usługi związane z zakresem prac antykorozyjnych;
 • przeglądy oraz serwis sprężarek, pomp i innych urządzeń z elementami wirującymi;
 • frezowanie i toczenie CNC
 • realizację inwestycji jako Generalny Wykonawca.

Zakłady METALKO w Bydgoszczy wytwarzają różnego rodzaju produkty oraz świadczą różnorakie usługi dla odbiorców krajowych. Eksportujemy również do takich krajów jak Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, Norwegia, USA.

 

 

Zakład Budowy Aparatury specjalizuje się w produkcji zbiorników ciśnieniowych stałych i przenośnych, zbiorników magazynowych dla cieczy i materiałów niebezpiecznych, wymienników ciepła różnorakich typów, aparatów kolumnowych, reaktorów i mieszalników, filtrów, przenośników taśmowych oraz wszelkiego rodzaju konstrukcji spawanych. Zakład świadczy również usługi z zakresu produkcji oraz napraw cystern podlegających pod Transportowy Dozór Techniczny oraz w zakresie regeneracji armatury.
Zakład Antykorozyjny proponuje szeroki zakres zabezpieczeń antykorozyjnych dla konstrukcji stalowych a także dla innych elementów narażonych na korozję w zależności od miejsca i sposobu używania, typu wykładziny oraz zastosowanej technologii wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. Zakład wykonuje zabezpieczenia z gumy, laminatów poliestrowych i epoksydowych.
Zakład Maszyn Wirowych trudni się serwisem, naprawą oraz konserwacją sprzętu i maszyn dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, malarskiego oraz dziedzin pokrewnych. Zakład jest przystosowany do wykonywania napraw wszelkiego rodzajusprężarek, ich konserwacji oraz serwisu dmuchaw, wentylatorów i innego rodzaju maszyn wyposażonych w elementy wirujące. Zakłąd wykonuje kompleksową obróbkę skrawaniem CNC.

 

POLITYKA JAKOŚCI , ŚRODOWISKOWA , BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 

METALKO sp. z o.o. ustanowiła politykę jakości, środowiskową, bezpieczeństwa i higieny pracy jako jeden z najważniejszych elementów zarządzania.

METALKO specjalizuje się w zakresie: projektowania, wytwarzania i sprzedaży zbiorników ciśnieniowych, rurociągów i konstrukcji spawanych; naprawy pomp i sprężarek; świadczenia usług w zakresie wykonywania powłok przeciwkorozyjnych i chemoodpornych aparatury i konstrukcji przemysłowych.

Za interesariuszy METALKO uważamy: pracowników, klientów, dostawców, akcjonariuszy, urzędy, otoczenie społeczno-kulturalne oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych rozwojem naszej firmy.

Naszym nadrzędnym celem jest, aby znak firmowy METALKO był synonimem wysokiej akceptacji jakości wyrobów/usług na rynku, był kojarzony z zaufaniem, profesjonalizmem i fachową obsługą oraz dbałością o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.

Gwarancją spełnienia niniejszej polityki jest utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na normach EN ISO 9001, EN ISO 14001, EN ISO 3834-2, dyrektywie 2014/68/UE oraz wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001.

METALKO zobowiązuje się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy poprzez:

 • systemowe podejście do zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym określenie i monitorowanie wzajemnie oddziaływujących na siebie procesów,
 • ustanowienie mierzalnych i stale aktualizowanych celów dotyczących jakości, środowiska bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitoring ich osiągania,
 • spełnianie wymagań ustalonych przez klientów oraz wymagań przepisów prawnych i innych mających zastosowanie do wyrobu, zidentyfikowanych aspektów środowiskowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dążenie do zmniejszania oddziaływania na środowisko naturalne przez zapobieganie emisji zanieczyszczeń do środowiska, proekologiczną gospodarkę odpadami,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • dążenie do stałej poprawy warunków bezpieczeństwa pracy na stanowiskach poprzez wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych,
 • poprawę efektywności procesów produkcyjnych poprzez wdrażanie nowych technologii współfinansowanych przez Unię Europejską,
 • wspieranie rozwoju kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez systematyczne szkolenia, szczególnie w zakresie nowych technologii spawania, nowoczesnych metod projektowania, obsługi maszyn i urządzeń oraz uzyskania międzynarodowych uprawnień instruktorsko-inżynierskich,
 • rozwijanie w pracownikach świadomości ich znaczenia w organizacji oraz kształtowanie ich świadomości w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • tworzenie środowiska pracy dla pełnego angażowania się pracowników w osiąganiu celów Spółki

Działalność METALKO jest realizowana przy uwzględnieniu społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez wprowadzenie do zarządzania elementów społecznych, środowiskowych, związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zasad etyki w stosunku do zatrudnionych pracowników, klientów  i dostawców.

Udokumentowana i wdrożona polityka jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy METALKO jest publicznie dostępna na stronie internetowej www.metalko.com.pl oraz została zakomunikowana wszystkim pracownikom.

Polityka jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy jest przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności.    

Zarząd METALKO Sp. z o.o. zapewnia zasoby i środki do realizacji niniejszej polityki jakości, środowiskowej, bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

 

                                                                                    Janusz Olszewski

Prezes Zarządu/Dyrektor

             

Bydgoszcz, 21 października 2017

 

OGŁOSZENIA BIEŻĄCE

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (nr konkursu 2/2016).

Zapytanie ofertowe nr NS/049-051/2016 z dnia 31.08.2016r.

 

 

aktualizacja strony: 30.10.2018r
©Metalko sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone
design & code - 01studio.eu