English

Adres:

"METALKO" sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

 

e-mail: metalko.info@metalko.com.pl
 
NIP 554-023-19-35
REGON 090054359

 

Kontakt:

Zarząd Sekretariat

Tel +48 504-241-558

Fax +48 (52) 361 05 38

 

Centrala:

Tel/Fax: +48 52 516-31-00


Zakład Budowy Aparatury

Tel +48 504-241-801

Fax +48 (52) 374 75 32
Zakład Antykorozyjny
Tel +48 512-628-114

Fax +48 (52) 374 76 36
Zakład Maszyn Wirowych
Tel +48 512-628-103

Fax +48 (52) 374 84 60
Marketing
Tel +48 601-629-377

Ośrodek Szkolenia Spawaczy

Tel +48 504-241-764,     

+48 603-974-859
Fax +48 (52) 374 7387

  Kujawsko-Pomorskie Centrum

   Szkoleń i Certyfikacji

Tel. +48 504 241 764

        +48(52)374 80 73

      +48 784 075 860

   Fax.+48(52) 3747387

 

www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl

 

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie – dla innowacyjnej gospodarki

 

W ramach Programu  Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 ÷2013, Priorytet  1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii,  Działanie  1.4. Wsparcie projektów celowych

METALKO Spółka z o.o.w Bydgoszczy

od października 2012 roku do kwietnia 2015 roku

Realizuje projekt

Pt.: „ Proces spawania przy wytwarzaniu urządzeń z materiałów specjalnych dla przemysłu papierniczego"

w  oparciu o Umowę Nr: POIG.01.04.00-04-206/12, zawartą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, jako Instytucją Pośredniczącą.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie eksperymentalnych badań i prób spawania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych i w ich wyniku stworzenie modelu do teoretycznego wyznaczania parametrów technologicznych procesu spawania umożliwiających uzyskanie określonych własności eksploatacyjnych złączy spawanych.

Zasadniczym celem projektu jest rozwiązanie problemu optymalizacji parametrów spawania materiałów specjalnych przy wytwarzaniu urządzeń dla przemysłu papierniczego, uwzględniającej z jednej strony wymagania technologiczne jakie stawiane są w stosunku do nowoczesnych stali konstrukcyjnych, a z drugiej aspekty zwiększonej produktywności tj. przede wszystkim wydajności procesu spawania.

Projekt realizowany będzie przy współudziale Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - Wydział Inżynierii Mechanicznej.

     
    

 

Część  badawcza  Projektu  obejmuje  dziewięć  zadań  z  zakresu  badań  przemysłowych  oraz  prac rozwojowych,  a  następnie  wdrożenie   wyników  tych  prac  w  ramach części  wdrożeniowo-inwestycyjnej Projektu,  która  będzie  realizowana  od  lipca 2015  roku  do  lipca  2016  roku.

 

Realizację  Projektu  koordynują:

Jan  Rześny - Kierownik Projektu - tel. 52 374 80 73; 603 974859;

e-mail: j.rzesny@metalko.com.pl;

Daniel Medaj - Z-ca Kierownika Projektu ds. Badawczych - tel. 504 241 317;

e-mail; daniel.medaj@metalko.com.pl

 

            Ważne linki:

               www.europa.eu

               www.mrr.gov.pl

               www.poig.gov.pl

               www.ncbr.gov.pl

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

Załącznik nr 1 - wzór
Zapytanie ofertowe nr NS-097-12
Załącznik do zapytania ofertowego nr NS-097-12
Zapytanie ofertowe nr NS-007-13
Zapytanie ofertowe nr NS-008-13
Zapytanie ofertowe nr NS-009-13
Zapytanie ofertowe nr NS-020-13
Zapytanie ofertowe nr NS-021-13
Zapytanie ofertowe nr NS-024-13
Załacznik do zapytania ofertowego nr NS-024-13
Zapytanie ofertowe nr NS-037-13
Załacznik do zapytania ofertowego nr NS-037-13
Zapytanie ofertowe nr NS-039-13
Zapytanie ofertowe nr NS-044-13
Zapytanie ofertowe nr NS-091-2013
Załacznik do zapytania ofertowego nr NS-091
Zapytanie ofertowe nr NS-038-2014
Zapytanie ofertowe nr NS-039-2014
Zapytanie ofertowe nr NS-056-2014
Zapytanie ofertowe nr NS-068-2014
Zapytanie ofertowe nr NS-001-2015-c