English

Adres:

"METALKO" sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

 

e-mail: metalko.info@metalko.com.pl
 
NIP 554-023-19-35
REGON 090054359

 

Kontakt:

Zarząd Sekretariat

Tel +48 504-241-558

Fax +48 (52) 361 05 38

 

Centrala:

Tel/Fax: +48 52 516-31-00


Zakład Budowy Aparatury

Tel +48 504-241-801

Fax +48 (52) 374 75 32
Zakład Antykorozyjny
Tel +48 512-628-114

Fax +48 (52) 374 76 36
Zakład Maszyn Wirowych
Tel +48 512-628-103

Fax +48 (52) 374 84 60
Marketing
Tel +48 601-629-377

Ośrodek Szkolenia Spawaczy

Tel +48 504-241-764,     

+48 603-974-859
Fax +48 (52) 374 7387

  Kujawsko-Pomorskie Centrum

   Szkoleń i Certyfikacji

Tel. +48 504 241 764

        +48(52)374 80 73

      +48 784 075 860

   Fax.+48(52) 3747387

 

www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl

 

W ramach Programu  Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014 ÷2020, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie 1.1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw

METALKO Spółka z o.o.w Bydgoszczy

od lipca 2015 roku do sierpnia 2017 roku

Realizuje projekt

Pt.: „ Prace rozwojowe dotyczące ochrony wnętrz cystern przed działaniem agerywnych mediów - prototypowa linia pilotażowa"

w  oparciu o Umowę Nr: PO IR.01.01.01-00-0474/15, zawartą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, jako Instytucją Pośredniczącą.

 

Kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem: 4 488 991,20 zł

Dofinansowanie na realizację Projektu: 2 244 495,60 zł

 

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań weryfikujących dotychczasowe doświadczenia METALKO, opracowanie koncepcji, przygotowanie dokumentacji i budowa prototypowej linii pilotażowej do aplikowania we wnętrzach cystern transportowych jednowarstwowej wykładziny gumowej, co stanowi kluczowy element innowacyjności wdrażanej technologii.

W dalszej kolejności Projekt zakłada testy instalacji pilotażowej i jej walidacje w warunkach operacyjno-demonstracyjnych polegające na wykonaniu prototypowych wykładzin w cysternach.

 

Zasadniczym celem Projektu jest demonstracja innowacyjnej energo- i materiałooszczędnej technologii umożliwiającej świadczenie usług, których efektem będzie znacząco ulepszona powłoka ochronna stosowana do zabezpieczenia wnętrz cystern służących do transportu drogowego i kolejowego mediów agresywnych.

 

Oczekiwanym rezultatem Projektu, jako efektu wdrożonej technologii będzie:

- 20%-owa oszczędność materiałowa w odniesieniu do materiałów stosowanych do wytwarzania powłok zabezpieczających w cysternach;

- 20%-owe oszczędności energii niezbędnej do wykonania powłoki;

- 20%-owe zmniejszenie ilości klejów i materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania powłoki;

- wzrost pojemności wnętrza cystern o ok. 200 l w odniesieniu do stosowanych dotychczas w naszym kraju powłok trzywarstwowych.

 

Projekt realizowany będzie przez specjalistów z dziedziny antykorozji zatrudnionych w METALKO oraz dodatkowo przez ekspertów i firmy specjalistyczne, które będą zatrudnione przy budowie linii prototypowej.

 

 

Realizację  Projektu  koordynują:

Jan  Rześny - Kierownik Projektu - tel. 52 374 80 73; 603 974859; e-mail:  j.rzesny@metalko.com.pl;

Katarzyna Żyta - Z-ca Kierownika Projektu ds. Badawczych - Dyrektor Zakładu Antykorozyjnego- tel. 504 241 435; 512 628 115; e-mail; katarzyna.zyta@metalko.com.pl

 

            Ważne linki:

               Film reklamowy

               www.europa.eu

               www.mrr.gov.pl

               www.poig.gov.pl

               www.ncbr.gov.pl

 

RAPORTY Z REALIZACJI PROJEKTU

DATA TYTUŁ RAPORTU PLIK
30-11-2015 Raport z realizacji I etapu umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

DATA WYDANIA TREŚĆ OGŁOSZENIA PLIK STATUS
Załacznik Nr 1 do zapytania ofertowego aktywny
02-10-2015 Zapytanie ofertowe nr NS-049-2015 zakończony
06-11-2015 Informacja o wyborze wykonawcy NS-058-2015 do zapytania NS-049-2015
02-10-2015 Zapytanie ofertowe nr NS-050-2015 zakończony
06-11-2015 Informacja o wyborze wykonawcy NS-059-2015 do zapytania NS-050-2015
02-10-2015 Zapytanie ofertowe nr NS-051-2015 zakończony
06-11-2015 Informacja o wyborze wykonawcy NS-060-2015 do zapytania NS-051-2015
02-10-2015 Zapytanie ofertowe nr NS-052-2015 zakończony
06-11-2015 Informacja o wyborze wykonawcy NS-061-2015 do zapytania NS-052-2015
12-11-2015 Zapytanie ofertowe nr NS-073-2015 zakończony
30-11-2015 Zapytanie ofertowe nr NS-076-2015 zakończony
22-02-2016 Zapytanie ofertowe nr NS-005-2016 zakończony
17-05-2016 Zapytanie ofertowe nr NS-028-2016 zakończony
21-07-2016 Zapytanie ofertowe nr NS-042-2016 zakończony
15-02-2017 Zapytanie ofertowe nr NS-015-2017 zakończony
16-02-2017 Zapytanie ofertowe nr NS-016-2017 zakończony
07-03-2018 Zapytanie ofertowe nr NS-017-2018 rev 1 aktywny

aktualizacja strony: 30.10.2018r
©Metalko sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone
design & code - 01studio.eu