English

Adres:

"METALKO" sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

 

e-mail: metalko.info@metalko.com.pl
 
NIP 554-023-19-35
REGON 090054359

 

Kontakt:

Zarząd Sekretariat

Tel +48 504-241-558

Fax +48 (52) 361 05 38

 

Centrala:

Tel/Fax: +48 52 516-31-00


Zakład Budowy Aparatury

Tel +48 504-241-801

Fax +48 (52) 374 75 32
Zakład Antykorozyjny
Tel +48 512-628-114

Fax +48 (52) 374 76 36
Zakład Maszyn Wirowych
Tel +48 512-628-103

Fax +48 (52) 374 84 60
Marketing
Tel +48 601-629-377

Ośrodek Szkolenia Spawaczy

Tel +48 504-241-764,     

+48 603-974-859
Fax +48 (52) 374 7387

  Kujawsko-Pomorskie Centrum

   Szkoleń i Certyfikacji

Tel. +48 504 241 764

        +48(52)374 80 73

      +48 784 075 860

   Fax.+48(52) 3747387

 

www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl

Zrównoważony rozwój

drukuj

 

Zasada zrównoważonego rozwoju zyskała w Polsce rangę konstytucyjną - została zapisana w art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a jej definicja  znalazła się w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz.627):

 

„zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania  podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń".

 

Zrównoważony rozwój musi uwzględniać trzy obszary działania:

  • ochronę środowiska i racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi;
  • wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających;
  • rozwój społeczny.

W odniesieniu do  Spółki „METALKO" „zrównoważony rozwój" to przede wszystkim działania skupiające się na:

  • organizacji procesów produkcyjnych w sposób zapewniający maksymalną ochronę środowiska oraz spełniający oczekiwania pracowników;
  • wyrównywaniu szans zatrudnionych pracowników poprzez prowadzenie szkoleń w ramach kursów spawalniczych organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Spawaczy „METALKO";
  • systematycznym rozwoju firmy zapewniającym wdrażanie nowych technologii, nowych urządzeń oraz polepszanie warunków pracy.

 

aktualizacja strony: 30.10.2018r
©Metalko sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone
design & code - 01studio.eu