English

Adres:

"METALKO" sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

 

e-mail: metalko.info@metalko.com.pl
 
NIP 554-023-19-35
REGON 090054359

 

Kontakt:

Zarząd Sekretariat

Tel +48 504-241-558

Fax +48 (52) 361 05 38

 

Centrala:

Tel/Fax: +48 52 516-31-00


Zakład Budowy Aparatury

Tel +48 504-241-801

Fax +48 (52) 374 75 32
Zakład Antykorozyjny
Tel +48 512-628-114

Fax +48 (52) 374 76 36
Zakład Maszyn Wirowych
Tel +48 512-628-103

Fax +48 (52) 374 84 60
Marketing
Tel +48 601-629-377

Ośrodek Szkolenia Spawaczy

Tel +48 504-241-764,     

+48 603-974-859
Fax +48 (52) 374 7387

  Kujawsko-Pomorskie Centrum

   Szkoleń i Certyfikacji

Tel. +48 504 241 764

        +48(52)374 80 73

      +48 784 075 860

   Fax.+48(52) 3747387

 

www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl

Regionalny Program Operacyjny

drukuj

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

http://www.mojregion.eu

1.tif

W ramach osi priorytetowej 5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw", działania 5.3. „Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowywania do wymogów ochrony środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013"

METALKO Spółka z o.o. w Bydgoszczy

od stycznia 2010 roku do czerwca 2011 roku

realizuje projekt

Pt.: „Budowa stanowiska pasywacji wraz z urządzeniami technologicznymi do obróbki popłuczyn oraz zagospodarowanie terenu".

 

 

Do instalacji neutralizacji popłuczyn popasywacyjnych spływać będą ścieki pogalwanizerskie pochodzące z zużytych kąpieli pasywacyjnych z tacy pasywacji. Ścieki te ze względu na ponadnormatywne stężenie zawiesin, ekstraktu eterowego, związków redukujących, związków i form fosforu, fluorków oraz metali ciężkich między innymi takich jak: cyna, cynk, nikiel, miedź, ołów, kadm, rtęć, mangan, chrom muszą zostać podczyszczone przed zrzutem do kanalizacji sanitarnej.

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z wydaną decyzją wodno prawną  wyniosą:

1.       węglowodory ropopochodne             -            poniżej 15,0 g/m3

2.       fosfor ogólny                                  -             poniżej 2,0 g/m3

3.       fluorki                                            -             poniżej 10,0 g/m3

4.       cynk                                              -             poniżej 1,0 g/m3

5.       nikiel (II)                                         -             poniżej 0,5 g/m3

6.       kadm                                             -             poniżej 0,1 g/m3

7.       chrom (VI)                                      -             poniżej 0,1 g/m3

8.       temperatura                                   -             do 350C

9.       odczyn                                           -             7,0-9,0 pH

Aby spełnić te wymagania układ neutralizacji popłuczyn pasywacyjnych realizować będzie proces technologiczny oczyszczania ścieków zawarty w zastrzeżeniu patentowym będącym własnością METALKO sp. z o.o. dotyczące sposobu oczyszczania ścieków pochodzących z procesów pasywacji, z zawiesin, ekstraktu eterowego, związków redukujących, związków i form fosforu, fluorków oraz metali ciężkich między innymi takich jak: cyna, cynk, nikiel, miedź, ołów, kadm, rtęć, mangan, chrom, polegający na wstępnej redukcji siarczynami, podsiarczynami lub solami żelaza i strąceniu chemicznym wodorotlenkami wapnia i magnezu.

 

 

Zaletą sposobu według wynalazku jest eliminacja konieczności końcowego doczyszczania ścieków na kolejnym, niezbędnym stopniu (np. metodami sorpcyjnymi, membranowymi czy jonitowymi). Sposób umożliwia ponadto uzyskanie stężeń szczątkowych metali ciężkich poniżej stężeń progowych określonych stosownymi przepisami środowiskowymi, oraz  zrzut takich ścieków do odbiorników wód naturalnych .

Proces oczyszczania sterowany będzie całkowicie automatycznie z ograniczeniem czynności obsługowych do kontroli urządzeń, uzupełniania reagentów chemicznych oraz opróżniania i czyszczenia prasy komorowej. Program sterujący realizował będzie monitoring procesu i sytuacji awaryjnych uniemożliwiając zrzut niedostatecznie podczyszczonych ścieków w sytuacjach awaryjnych. W takim przypadku proces będzie mógł być prowadzony jedynie w trybie ręcznym pod kontrolą osób obsługujących.

aktualizacja strony: 30.10.2018r
©Metalko sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone
design & code - 01studio.eu