English

Adres:

"METALKO" sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

 

e-mail: metalko.info@metalko.com.pl
 
NIP 554-023-19-35
REGON 090054359

 

Kontakt:

Zarząd Sekretariat

Tel +48 504-241-558

Fax +48 (52) 361 05 38

 

Centrala:

Tel/Fax: +48 52 516-31-00


Zakład Budowy Aparatury

Tel +48 504-241-801

Fax +48 (52) 374 75 32
Zakład Antykorozyjny
Tel +48 512-628-114

Fax +48 (52) 374 76 36
Zakład Maszyn Wirowych
Tel +48 512-628-103

Fax +48 (52) 374 84 60
Marketing
Tel +48 601-629-377

Ośrodek Szkolenia Spawaczy

Tel +48 504-241-764,     

+48 603-974-859
Fax +48 (52) 374 7387

  Kujawsko-Pomorskie Centrum

   Szkoleń i Certyfikacji

Tel. +48 504 241 764

        +48(52)374 80 73

      +48 784 075 860

   Fax.+48(52) 3747387

 

www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl

Regionalny Program Operacyjny

drukuj

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2007-2013

 

 

1.tif

W ramach osi priorytetowej 4 „rozwój infrastruktury społeczeństwa Informacyjnego działania 4.3 „Rozwój komercyjnych e-usług"

Metalko sp z o.o. w Bydgoszczy

Od 01.08.2013 r. do 30.06.2015 r.

będzie realizowany projekt

Pt." Rozwój przedsiębiorstwa METALKO poprzez wdrożenie nowoczesnego rozwiązania informatycznego do obsługi zamówień i faktur elektronicznych oraz obrotu produkcyjno-magazynowego"

Kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem: 370 080 zł

Dofinansowanie na realizację Projektu:  185 040 zł

 

Wdrożone rozwiązanie informatyczne będzie zintegrowanym systemem pozwalającym na współpracę pomiędzy funkcjonującymi obszarami w firmie.

Po wdrożeniu systemu firma spodziewa się rezultatu w postaci skrócenia wymiany danych między wydziałami od momentu złożenia zamówienia przez potencjalnego kontrahenta do momentu wystawienia faktury sprzedaży oraz poprawę obsługi klientów.

Wszelkich informacji udziela Kierownik Projektu Anna Piasecka

tel.504 241 500; email: anna.piasecka@metalko.com.pl     

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

 

27-05-2015r.Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego A3
aktualny

aktualizacja strony: 30.10.2018r
©Metalko sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone
design & code - 01studio.eu