English

Adres:

"METALKO" sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

 

e-mail: metalko.info@metalko.com.pl
 
NIP 554-023-19-35
REGON 090054359

 

Kontakt:

Zarząd Sekretariat

Tel +48 504-241-558

Fax +48 (52) 361 05 38

 

Centrala:

Tel/Fax: +48 52 516-31-00


Zakład Budowy Aparatury

Tel +48 504-241-801

Fax +48 (52) 374 75 32
Zakład Antykorozyjny
Tel +48 512-628-114

Fax +48 (52) 374 76 36
Zakład Maszyn Wirowych
Tel +48 512-628-103

Fax +48 (52) 374 84 60
Marketing
Tel +48 601-629-377

Ośrodek Szkolenia Spawaczy

Tel +48 504-241-764,     

+48 603-974-859
Fax +48 (52) 374 7387

  Kujawsko-Pomorskie Centrum

   Szkoleń i Certyfikacji

Tel. +48 504 241 764

        +48(52)374 80 73

      +48 784 075 860

   Fax.+48(52) 3747387

 

www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Dotacja na realizację projektu:

Nazwa Beneficjenta:  METALKO Spółka z o.o. w Bydgoszczy

Kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem: 10 563 346,00 zł

Dofinansowanie na realizację Projektu:  6 391 557,60 zł

Okres realizacji projektu:   15.08.2012 ÷ 30.12.2013

Nr umowy o dofinansowanie:  UDA-POIG.04.04.00-04-045/09-00

 

 

METALKO Spółka z o.o. w Bydgoszczy w oparciu o złożony wniosek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 4 Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia; Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pt.:

 

„Wprowadzenie technologii osiowania wałów wielkogabarytowych".

 

Celem projektu jest dywersyfikacja produkcji  przedsiębiorstwa METALKO Spółka z o.o. w Bydgoszczy poprzez wprowadzenie nowego produktu przy zastosowaniu innowacyjnej technologii, dzięki której wytwarzany będzie wielkogabarytowy wał o długości do 25 m. Produkt ten stanowi główny element takich urządzeń jak:

- wielkogabarytowe filtry dyskowe dla przemysłu papierniczego;

- wielkogabarytowe przenośniki ślimakowe;

- wielkogabarytowe bębny destylacyjne do spalarni odpadów metodą pirolizy.

 

Planowana inwestycja ma w zasadniczy sposób zmienić proces produkcyjny tych elementów urządzeń, a do tego niezbędne jest stanowisko osiowania wałów oparte na nowatorskiej metodzie według zastrzeżenia patentowego opracowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

 

Realizacja projektu prowadzona i nadzorowana jest przez :

 

- Wiesław Zieliński - Kierownik Projektu tel. 504 241 670

e-mail: wiesław.zielinski@metalko.com.pl 

który udzieli wszelkich dodatkowych informacji.

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

Załącznik do zapytań oferowych o braku powiązań kapitałowych z zamawiającym zakończony
30-07-2012 - Wykonanie projektu budowlanego nadbudowy piętra zakończony
12-11-2012 - Wykoananie instalacji sprężonego powietrza zakończony
05-12-2012 - Dostawa i montaż sprężarki powietrza zakończony
18-01-2013 - Nadbudowa II piętra budynku dla potrzeb badań i rozwoju - wybór wykonawcy robót zakończony
23-01-2013 - Dostawa wózka widłowego zakończony
23-01-2013 - Dostawa zwijarki do blach zakończony
29-01-2013 - dostawa 2 suwnic natorowych zakończony
31-01-2013 - dostawa recznej przecinarki plazmowej zakończony
31-01-2013 - dostawa obrotników rolkowych stacjonarnych zakończony
01-02-2013 - dostawa i montaż suwnicy bramowej zakończony
01-02-2013 - dostawa pozycjonerów spawalniczych zakończony
07-02-2013 - dostawa urządzenia do spawania metodą TIG zakończony
07-02-2013 - dostawa i montaż stanowiska do automatycznego spawania łukiem krytym zakończony
07-02-2013 - Dostawa głowic do spawania orbitalnego zakończony
07-02-2013 - Dostawa urządzenia do spawania metodą MIG/MAG zakończony
13-03-2013 - Zakup tokarki CNC zakończony
13-03-2013 - Zakup centrum obróbczego ze sterowaniem CNC zakończony
22-03-2013 - Stanowisko do osiowania wałów wielkogabarytowych-program,sterowanie,szkolenie zakończony
15-04-2013 - Dostawa 2 urządzeń filtrowentylacyjnych zakończony
22-04-2013 - Dostawa oprzyrządowania pomiarowego zakończony
14-05-2013 - Zakup wycinarki plazmowej zakończony
14-05-2013 - Zakup wycinarki laserowej do metali zakończony
14-05-2013 - Zakup prasy krawędziowej zakończony
27-05-2013 - Zakup centralnego systemu filtrowentylacyjnego zakończony
10-06-2013 - Wykonanie pierścieni ustawczych do stanowiska osiowania wałów wielkogabarytowych zakończony
10-06-2013 - Wykonanie szkolenia pracowników kontroli jakości odnośnie wyższych standardów kontroli zakończony
17-06-2013 - Zakup obrotnika spawalniczego zakończony
19-06-2013 - Zakup drukarek i plotera zakończony
20-06-2013 - Zakup wyposażenia biurowego zakończony
02-09-2013 - Zakup 2 ukosowarek do blach zakończony
09-09-2013 - Zakup defektoskopu do badań ultradźwiękowych zakończony
09-09-2013 - Zakup twardościomierza zakończony
09-09-2013 - Zakup urzadzenia do wykonywania zgładów metalograficznych zakończony
09-09-2013 - Zakup urzadzenia do obróbki fotochemicznej zdjęć radiograficznych zakończony
09-09-2013 - Zakup defektoskopu do badań magnetycznych zakończony
09-09-2013 - Zakup spektrometru do badań składu chemicznego stali zakończony
09-09-2013 - Zakup densytometru zakończony
09-10-2013 - Wykonanie zasilania energetycznego i oświetlenie działki zakończony
 09-10-2013 - Utwardzenie placu i wykonanie ogrodzenia zakończony
04-11-2013 - Zakup zestawu komputerowego zakończony
04-11-2013 - Zakup zestawu do prezentacji multimedialnych zakończony
 04-12-2013 - Zakup programu Autodesk Inventor LT 2014 Suit   zakończony
06-08-2014 - Zakup tokarki CNC    zakończony

aktualizacja strony: 30.10.2018r
©Metalko sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone
design & code - 01studio.eu