Adres:

"METALKO" sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

 

e-mail: metalko.info@metalko.com.pl
 
NIP 554-023-19-35
REGON 090054359

 

Kontakt:

Zarząd Sekretariat

Tel +48 504-241-558

Fax +48 (52) 361 05 38

 

Centrala:

Tel/Fax: +48 52 516-31-00


Zakład Budowy Aparatury

Tel +48 504-241-801

Fax +48 (52) 374 75 32
Zakład Antykorozyjny
Tel +48 512-628-114

Fax +48 (52) 374 76 36
Zakład Maszyn Wirowych
Tel +48 512-628-103

Fax +48 (52) 374 84 60
Marketing
Tel +48 601-629-377

Ośrodek Szkolenia Spawaczy

Tel +48 504-241-764,     

+48 603-974-859
Fax +48 (52) 374 7387

  Kujawsko-Pomorskie Centrum

   Szkoleń i Certyfikacji

Tel. +48 504 241 764

        +48(52)374 80 73

      +48 784 075 860

   Fax.+48(52) 3747387

 

www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl

SZKOLENIA - Program Operacyjny, Kapitał Ludzki

drukuj

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.efs.gov.pl

W ramach VIII priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw"

 

METALKO Spółka z o.o. w Bydgoszczy

Ośrodek Szkolenia Spawaczy

 

od czerwca 2012 roku do marca 2013 roku

realizuje projekt

Pt.: „Aktualne uprawnienia - Nowe możliwości pracy dla Spawaczy w wieku 50+".

 

Udział w projekcie jest bezpłatny i umożliwia podniesienie, uzupełnienie lub zaktualizowanie kwalifikacji zawodowych w zakresie uprawnień spawalniczych i uzyskanie certyfikatów:

- Urzędu Dozoru Technicznego;

- TÜV (Technische Überwachung Verein)

- Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

 

Projekt przeznaczony jest dla osób dorosłych, zarówno kobiet jak i mężczyzn, posiadających przeszkolenie spawalnicze i spełniających następujące warunki:

 • mają ukończone 50 lat;
 • pracują i zamieszkują na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • są osobami pracującymi, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą);
 • są zatrudnione na stanowisku spawacza lub wykonują operacje spawania, bądź z uwagi na zdezaktualizowane uprawnienia nie mogą ich aktualnie wykonywać;
 • nie posiadają lub posiadają zdezaktualizowane certyfikaty w zakresie uprawnień Jednostek Notyfikowanych (UDT, TÜV, Instytutu Spawalnictwa);
 • są zainteresowane z własnej inicjatywy: aktualizacją, nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji spawalniczych, poza godzinami i miejscem pracy.

Harmonogram szkoleń:

W ramach projektu zaplanowano następujące edycje szkoleń z certyfikacją przez:

 • Urząd Dozoru Technicznego: czerwiec 2012; wrzesień 2012; listopad 2012; styczeń 2013;  marzec 2013;
 • TÜV  (Technische  Überwachung Verein): lipiec 2012; grudzień 2012;
 • Instytut Spawalnictwa w Gliwicach: październik 2012; luty 2013.

 

Uprawnienia będzie można zdobywać:

 w metodach spawania:

 • 111 - spawanie łukowe ręczne;
 • 131 - spawanie elektrodą metalową w osłonie gazu obojętnego;
 • 135 - spawanie elektrodą metalową w osłonie gazu aktywnego;
 • 136 - spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym;
 • 138 - spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym;
 • 141 - spawanie elektroda wolframową w osłonie gazu obojętnego;
 • 311 - spawanie acetylenowo-tlenowe
 • w grupach materiałowych:
 • 1.1; 1.2; 1.3 i 1.4 - stale węglowe o granicy plastyczności Rₑ ≤ 460 MPa;
 • 2 - stale drobnoziarniste o granicy plastyczności Re>360 MPa;
 • 5 - stale niskostopowe chromowo-molibdenowe;
 • 7 - stale odporne na korozję;
 • 8 - stale odporne na korozję austenityczne;
 • 10 - stale odporne na korozje austenityczno-ferrytyczne typu duplex;
 • 21; 22 - aluminium i jego stopy;

oraz wg norm i przepisów:

- EN 287-1;

- EN ISO 9606-2; -4; i -5;

- (PED) 97/23/WE;

- AD 2000 Merkblatt HP-3;

- Wytyczne Instytutu Spawalnictwa W-11/IS-17.

 

Szkolenia odbywać się będą w grupach dwunastoosobowych (szkolenie teoretyczne) oraz sześcioosobowych (szkolenie praktyczne)  i obejmować będą:

 • szkolenie teoretyczne w zakresie aktualizacji wiedzy spawalniczej;
 • dodatkowe szkolenie uzupełniające „1 na 1";
 • prezentację i nabycie  umiejętności spawania  przy pomocy urządzenia do spawania  wirtualnego;
 • szkolenie praktyczne połączone z wykonaniem złączy egzaminacyjnych.

Spawacz w trakcie egzaminu praktycznego, będzie mógł wykonać trzy dowolnie wybrane złącza i uzyskać w ten sposób trzy certyfikaty Jednostki Notyfikowanej.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują: materiały szkoleniowe, catering, zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie oraz trzy certyfikaty Jednostki Notyfikowanej (Świadectwo Egzaminu Spawacza) w zakresie złożonego egzaminu.

 

Dokumenty zgłoszeniowe, obejmujące: (do pobrania)

- formularz zgłoszeniowy
- zaświadczenie o zatrudnieniu

 

należy składać listownie, faksem, poczta elektroniczną lub osobiście na podany poniżej kontakt:

 

 

Kontakt do Biura Projektu:

METALKO Spółka z o.o.

Ośrodek Szkolenia Spawaczy

Ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

Tel. 52 374 80 73; 504-241-764; 603-974-859

Fax. 52 374 73 87

e-mail: szkoleniapokl@metalko.com.pl ; j.rzesny@metalko.com.pl

www.metalko.com.pl/szkoleniapokl

 

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie, podpisują ponadto  następujące dokumenty formalne:

 • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału   w projekcie;
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • Umowę szkoleniową.

 

 

 

Zapraszamy!

ZAPYTANIA OFERTOWE:

Zapytanie z 15_05_2012 - Wykonanie przygotowania złączy spawanych do szkolenia praktycznego

Formularz oferty - Wykonanie złączy spawanych do szkolenia przaktycznego
Zapytanie ofertowe nr NS/040/12 z 17_05_2012 - Dostawa wyrobów hutniczych
Załącznik do zapytania ofertowego - Dostawa wyrobów hutniczych
Zapytanie ofertowe NS-042-12 z 21-05-2012 - Dostawa materiałów spawalniczych
Załącznik do zapytania ofertowego NS-042-12
Zapytanie ofertowe NS-043-12 z 22-05-2012 - Dostawa gazów spawalniczych
Załącznik do zapytania ofertowego NS-043-12
Zapytanie ofertowe NS-063-12 na dostawa sprzetu spawalniczego  16_07_2012
Zapytanie ofertowe NS 79 2012 - Materiały spawalnicze  1.10.2012
zapytanie ofertowe NS 078 2012 - Wyroby hutnicze  2.10.2012
zapytanie ofertowe NS 017 2013 na wyroby hutnicze  11.02.2013
Załącznik do zapytania ofertowego na dostawę rur 15HM
zapytanie ofertowe NS 022 2013 na wyroby hutnicze  28.02.2013
Załącznik do zapytania ofertowego NS 022 2013

 

aktualizacja strony: 30.10.2018r
©Metalko sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone
design & code - 01studio.eu